منج

 

 

سفالینه

 

در لگد مال خلوص و بی نیازی

در گریزی ناگزیز از دست یازی

از گذرگاهی پر از تاریکی و سایه

سنگلاخ و سخت و سم فرسا

یکسره تا صبح

                        ــ سم بر سنگ سائیدند اسبان

                        صبورانه سر به زیر .

  با تابش پر سوز خورشید

                                   ناگاه

      از زیر پلک های فرو افتاده شان

      برقی برون جهید

                         ــ دره ی سواران نیزه به دست

                          و سپس صفیر تیر .

     ناله های کودکان و جگر های جزغاله ی مادران

    آتش به مأمن آسایش و هاشور باران

                        و ناگهان

      به سفالینه هایی دیرینه سال

     بدل گشتند

          ــ خدایان عشق ، زنان بی زبان

                                             از چکاچک شمشیر.

...........................................................................................

بر اساس سفالینه ی زن بی زبان متعلق به فرهنگ سرخپوستان اینکا

 


پنج‌شنبه 20 بهمن‌ماه سال 1384 | نظرات شما (6)