منج

 

 

تو چارتا

 

شرشر جوی هو و قد و بالای گزئون

زیر آفتو ، آفتوو خرما پزون

پا کنار بیستخون سایه خش

ما که وا همدگه دل خاشی خو بش

غلمش استه تو دلون آتش مهر

همه بی خوبی و پاکی شاکه غش

تو جنوب یه جایی هه اسم نابی بندرن

دوش پیرمردونی جای دار کندرن

آسمون پر از ستاره

شوو جونی هند دوباره

ماه مهربون بودن ضفط

لای ابر پاره پاره

کفترئون معلک ارفتن تو هوا

تو سرئون موج ازدن شعر و نوا

آسمون آبی تر از هر وه بگه ای

کوچه ئون پر بودن از "بیتو موا"

عشق پاک چک و چوک ئون حالایی

بادگیر قدیمی ئو کوچه ئون سر بالایی

کاکایی تو چارتا زیر چتر شوو

بی بی و چیچکا و خرص و لالایی

دل ئون عاشق و شرقی شوئون شرون و شرجی

بال اگنت از توی چشمون غم نون غصه ی خرجی

84/6/25

علی رضایی شریف


جمعه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1386 | نظرات شما (18)