منج

 

 

دو شعر کوتاه

۱)

دولسینای شیرین من

               این صدای سُمضربه‌های رُزی‌نانتِه است

   که لامانچائی تو را

                         بر زین دارد

                        و به سوی تو می‌تازد

    نه دولسینای من

                   این صدای طپیدن‌های قلب یک

                                               عاشق بی‌قرار نیست.

                                                                            شریف ۲۶/۱۰/۸۶

۲)

   فاشیستها;

                  شیرین و ژکوند لبخند می‌زنند

                  و بسیار ملیح و زیبا

                                        پیش از شروع خشونت بی‌مهارشان.

              و نیز بعد از آنکه;

                                      خیالات مالیخولیائی خود را

              به سامان رسانده باشند.

                                                     پس از بسیار کشتن‌ها.

                                                                                     

                                                                                 شریف۱/۱۱/۸۶


سه‌شنبه 2 بهمن‌ماه سال 1386 | نظرات شما (8)