منج

 

 

هفت نت

از رویای نوشین دوشینه‌ام

تنها هفت نت

به خاطرم مانده است

سرود زیبایی که در نرمریز باران

با همراهانِ سواره و پیاده ـ بر اسب و درشکه

شادمانه می‌خواندیم

هر چند بعد از سیلابی که ما را با خود برد

و مرا از خواب پراند

بیتی از آن را به خاطر آوردم

اما خواب مرا در ربود

و آن خواب زیبا باری از خاطرم گریخت

در بیداری صبح اما

همین چند نت ماند و من

لا لا - لا لا - لا لا لا

لا لا - لا لا - لا لا لا

                                                                     هشتم اردی‌بهشت ۸۷


یکشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1387 | نظرات شما (13)