منج

 

 

انسان

انسان با گریه می‌آغازد

با غرور می‌تازد

و هی پوست می‌اندازد

و پاکی روحش را با دروغ می‌بازد

با عشق اما به ملائک می‌نازد

به آفرینش می‌پردازد

و جاودانگی می‌سازد


چهارشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1387 | نظرات شما (0)