منج

 

 

سلام

    بالاخره اصرار و تشویق دوستان و میل یافتن راه های تازه برای ابراز اتدیشه و بیان آرزوهای درونی مرا واداشت تا وارد این فضای مجازی شوم . و فعالیت ذهنی تازه ای را با گفتگویی از جنسی دیگر آغار کنم. در این دلنوشته ها سعی خواهم کرد افکارم در زمینه ادبیات ، سیاست ، فرهنگ ، حوادث جهان پیرامون و ...را با شما در میان بگذارم . در اینجا با نثری جدای از شعرواره ها و داستانگونه هایم با شما سخن خواهم گفت . شاید کمی خودمانی تر ...که اقتضای این فضا هم این است .
    امیدوارم که در این گفتگوی چند سویه چیزهای جدیدی بیاموزم و نثر تازه ای تجربه کنم و تضارب افکار زایش اندیشه هایی نو را برایم به ارمغان بیاورد و دیگر اینکه با مخاطبان قدیمی کتابهایم صمیمیتر به گفتگو بنشینم .

دوشنبه 10 بهمن‌ماه سال 1384 | نظرات شما (5)