منج

 

 

بشکه های اشک

چند میلیون بشکه اشک

در پشت پلک هامان باید باشد

تا توان گریستن این فاجعه را

                              در خود بیابیم

فتنه ی تلخ نفت و دروغ .

در آستانه هزاره سوم

در طلیعه ی طلوع تیرگی ها

چه نا انسانیم ما آدمیان

سیاه سایگانی مست

بر دیواره ی غار اندیشه های متروک

خون آشام و پست

مستحکم اما بی پایه و پوک

 

                                                                   ۵/۵/۸۵


یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1385 | نظرات شما (5)